Thursday, 8 November 2012

Kalam Jumaah

Badar SMKAMi 
Program ini dilaksanakan kepada semua pelajar terutamanya pelajar lelaki.
Setiap khutbah pada hari JUMAAT.
Mencatat dan memperolehi sedikit banyak maklumat.


No comments:

Post a Comment